Tư Vấn Quản Lý Vận Hành Trường Mầm Non Chuẩn ShoPro Nhật Bản

GÓI TƯ VẤN GIAI ĐOẠN 4: XÂY DỰNG LỘ TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Xây dựng lộ trình và chương trình hoạt động trường. 

1. Chương trình chăm sóc, giáo dục

+ Triết lý giáo dục, các giá trị cốt lõi.

+ Sứ mệnh, tầm nhìn.

+ Phương châm giáo dục.Tổng quan chương trình chăm sóc - giáo dục của trường. 

2. Kế hoạch, lộ trình thực hiện. 

+ Kế Hoạch (KH) xin phép thành lập.

+ KH chuẩn bị nhân sự. (bộ máy nhân sự, chế độ lương, thưởng, phụ cấp, XD qui định hành lang pháp lý nội bộ,…)

+ Kế hoạch triển khai năm học đầu tiên.

+ Xây dựng văn hóa trường học.

+ Kế hoạch tài chính.(Phân nguồn tài chính, qui chế chi tiêu nội bộ,….)

+ Chọn các phần mềm hỗ trợ quản lý và phát triển trường.

GÓI TƯ VẤN GIAI ĐOẠN 5: XIN GIẤY PHÉP TRƯỜNG MẦM NON

+ Thực hiện hồ sơ thành lập trường mầm non theo qui định Việt Nam .

+ Làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục xin phép thành lập trường mầm non: Đón tiếp đoàn thẩm định, chỉnh sửa, ….

+ Hoàn thiện – Có giấy phép.

GÓI TƯ VẤN GIAI ĐOẠN 5: XIN GIẤY PHÉP TRƯỜNG MẦM NON

Tư vấn kế hoạch marketing, tư vấn tuyển sinh

+ Xây dựng kế hoạch marketing

+ Thực hiện kế hoạch marketing

+ Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại, email, facebook…

+ Phân tích hiệu quả marketing      

Tuyển dụng, phân bổ và đào tạo.

+ Tuyển chọn nhân sự các bộ phận theo tiêu chuẩn từng bộ phận.

+ Thử việc – Đáp ứng

+ KH đào tạo trước phân bổ.

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đi vào hoạt động.

Tổ chức chiêu sinh và vận hành.

+ Giám sát hoạt động các bộ phận.

+ Điều chỉnh và xử trí kịp thời các vấn đề thách thức.

+ Đồng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và chủ đầu tư trong suốt quá trình vận hành HĐ của trường cùng Hiệu trưởng.

GÓI TƯ VẤN GIAI ĐOẠN 6: TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU 

1.Ổn định hoạt động.

+ Ổn định hoạt động các bộ phận.

+ Giám sát đảm bảo chất lượng quản lý các bộ phận.

+ Chuẩn bị áp dụng SPM.

2. Thực hiện SPM

+ Tập huấn đào tạo SPM

+ Xây dựng chương trình hành động theo SPM

3. Quản lý vận hành duy trì và phát triển chất lượng hoạt động trường theo SPM.

+ Định hướng và hướng dẫn đội ngũ QL cốt cán thường xuyên.

+ Giám sát, đánh giá chất lượng định kỳ và đột xuất.

+ Xử trí kịp thời các sự cố trong nhà trường.

+ Đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững.

4. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số, phát triển số lượng trẻ.

+ Thực hiện kế hoạch truyền thông, Maketting, quảng bá thương hiệu và chiêu sinh (KH ở mục 2.2. và linh hoạt theo thực tế.

+ Thường xuyên nắm bắt thị trường, phân tích và linh hoạt thực hiện các Hoạt động Marketing hiệu quả.

+ Truyền thông giáo dục thường xuyên để quảng bá thương hiệu, gây ấn tượng cho khách hàng và thu hút PH tham gia các hoạt động của trường.