Tư Vấn Đào Tạo Phương Pháp SPM

Chương trình phát triển nghiệp vụ giáo dục mầm non của ShoPro, Nhật Bản

  • The ShoPro Method (SPM) là hệ bồi dưỡng phát triển năng lưc giáo viên chất lượng cao của ShoPro. Shopro là một công ty hoạt động hơn 30 năm trong lĩnh vực giáo dục mầm non và quản lý hơn 60 trường ở Nhật Bản.
  • Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ hỗ trợ và bồi dưỡng năng lực cho giáo viên Mầm non Việt Nam dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các vườn trẻ ở Việt Nam.