SPM Training

SPM TRAINING - DỊCH VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO PHƯƠNG PHÁP SHOPRO - NHẬT BẢN

Điểm nổi trội độc nhất chỉ chương trình đào tạo giáo viên theo phương pháp ShoPro Nhật Bản :

"HỌC ĐI ĐÔI VỚI THỰC HÀNH"

Với hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng vào gần 60 trường mầm non tại Nhật Bản.

Hiểu được cách tiếp cận của phụ  huynh nhà trường ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hình nhân cách của trẻ, nhất trong giai đoạn tuổi mầm non, chất lượng của giáo viên cũng ảnh hưởng đến chất lượng của trường.

do đó, ShoPro đã xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mầm non phong cách Nhật, không chỉ chú trọng về bồi dưỡng thuyết còn tập trung theo dõi chất lượng thực hành thực tế tại trường, tập trung đào tạo chuyên sâu cho Ban Giám Hiệu

MỤC ĐÍCH:

  • Thông qua các hoạt động bồi dưỡng lý thuyết và theo dõi thực hành tại trường được tiến hành bởi các chuyên gia, chuyên viên có bề dày kinh nghiệm mầm non Nhật – Việt,
  • Bám vào mục tiêu đào tạo mỗi năm để quản lý chất lượng đào tạo (cùng với chủ trường và Ban Giám Hiệu).
  • Để tăng thêm hiểu biết về giáo dục tính chủ thể cho trẻ, giáo viên giảm áp lực quản trẻ
  • Nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ của giáo viên bằng phương pháp SPM- Phương pháp của ShoPro - Nhật Bản