Hội thảo khoa học : Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Trong Trường Mầm Non -Thực Trạng Và Giải Pháp

Hội thảo 2 ngày không phải là thời gian dài song ShoPro tin tưởng mạnh mẽ rằng: Những gì mà các chuyên gia của ShoPro và các thầy cô trường CĐSPTƯ Nha Trang đã thực hiện chắc chắn sẽ góp phần làm thay đổi, cải tiến công tác đào tạo giáo viên mầm non trong các trường sư phạm, công tác giáo dục trẻ tại các trường mầm non.

ShoPro xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Hằng -Hiệu Trưởng Trường, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan – Phó Hiệu Trưởng, cô Trịnh Thị Xim – Phó Hiệu Trưởng Trường CĐSPTU Hà Nội… cùng tất cả các quý thầy cô, đã góp phần giúp ShoPro về với Nha Trang, cám ơn cô Tiến – hệ thống trường mầm non Happy House mà cô sáng lập là minh chứng về sự áp dụng thành công ShoPro tại Việt Nam, giúp truyền lửa cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non mạnh dạn đổi mới công tác giáo dục trẻ.

Xem thêm 

 

Leave a Comment