Đào tạo tập huấn lần 1 cho Fuji School

😁😂🤣🤩

4 ngày đào tạo thật vui giữa Phương Pháp Giáo Dục Mầm Non Nhật Bản và Hệ thống trường mầm non Fuji School, mọi người thật hào hứng tham gia cùng nhau.

Cùng nhau, chúng ta sẽ góp phần vào việc cung cấp một tương lai tươi sáng cho trẻ em, 💕🇯🇵🇻🇳💕

Xem thêm 

 

Leave a Comment