ShoPro Tham Gia Triển Lãm Nhượng Quyền Franchise Fair 2018

Phương Pháp Giáo Dục Mầm Non Nhật Bản Cùng chị Dung Tran , EIJIKO KINDERGARTEN , Trường Mầm Non Ước Mơ kết thúc 1 ngày cực sôi động và nhiều đối tác tiềm năng.

ShoPro vinh dự đón tiếp rất nhiều khách hàng đến tham quan và làm việc với đội ngũ về phương pháp và lắng nghe các mong muốn của khách hàng là các chủ trường, hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo đôi ngũ giáo viên, nâng cao trình độ quản lý theo phương pháp ShoPro Nhật Bản.

ShoPro hân hạnh có những buổi hẹn sâu rộng hơn với một số đối tác tiềm năng trong suốt thời gian triễn lãm. 

1 2 3 4 5 6 7

Xem thêm 

 

Leave a Comment